آیلند / مشاوره آنلاین

تماس با ما
مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین

مشاوره ی آنلاین

طرح سوال و ارسال مدارک

سوال چشم پزشکی خود را داخل کادر مطرح نموده و چنانچه مدارکی دارید از قسمت ارسال فایل برای ما بفرستید.

تماس تلفنی

با انتخاب خطوط زیر، ارتباط شما با سرپرست گروه آیلند (آقای مهدی چالاک) برقرار می شود و شما می توانید سوال خود را مطرح کنید.

ارسال فایل صوتی

با انتخاب یکی از خطوط زیر به پیام رسان واتس آپ منتقل خواهید شد.